Bezbariérovosť

Bezbariérové divadlá


Mahenovo divadlo v Brne

Užívatelia sluchadel ocenia informáciu, kde sa nachádza indukčná slučka v Mahenovom divadle.

2526
 

Divadelné predstavenia môžu byť pre nepočujúcich divákov nezabudnuteľným zážitkom. Pri predstavení naštudovanom v cudzom jazyku, môžu diváci sledovať titulky v slovenskom jazyku na veľkom paneli umiestnenom nad javiskom.


Janáčkovo divadlo v Brne

Skôr pre ľahko nedoslýchavých návštevníkov Janáčkovho divadla je možné využiť slúchadlá pre infračervený prenos signálu.

 2525

Divadelné predstavenia môžu byť pre nepočujúcich divákov nezabudnuteľným zážitkom. Pri predstavení naštudovanom v cudzom jazyku, môžu diváci sledovať titulky v slovenskom jazyku na veľkom paneli umiestnenom nad javiskom.

 

Bezbariérová políciaBezbariérovosť Mestskej polície Brno

Nedoslýchaví návštevníci priestorov Mestskej polície Brno môžu využívať funkcie indukčných slučiek, ktoré sú tu nainštalované:

2528
 

Poradenské centrum MP Brno, Křenová 4

2529
 

Prejednávanie priestupkov MP Brno, Křenová 4, 1.patro

2530

Riaditeľstvo MP Brno, Štefáníkova 112/43

Bezbariérová doprava


Bezbariérovosť Student Agency

Študent Agency má na svojich pobočkách RegioJetu v Prahe – Hlavnej stanici, Pardubiciach, Olomouci, Ostrave – Svinove, Ostrave, Havířove a Žiline umiestnené indukčné slučky pre svojich nedoslýchavých zákazníkov.

2531

Naše zábery sú z pobočky RegioJetu v Pardubiciach.

2532

Pohľad na zákaznícke centrum. Vpravo dole na stole je indukčná slučka.

2533
 

Pohľad na zákaznícke centrum. Vpravo dole na stole je indukčná slučka.