Projekty

Rozšíření sociálního podniku UNB o opravárenské a servisní centrum

Logo EU – Spolufinancováno EU

PROJEKT


Rozšíření sociálního podniku UNB o opravárenské a servisní centrum

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rozvoj stávajícího SP s vytvořením pěti nových pracovních míst pro osoby se sluchovým postižením, které mají ztížený vstup na trh práce. Nové činnosti zahrnují výrobu tvarovek do sluchadel, servis a opravy sluchadel, 3D tisk a další.

 

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_024/0003809

Název projektu: Rozšíření sociálního podniku UNB o opravárenské a servisní centrum

Popis projektu: Projekt reflektuje tržní příležitost rozvoje služeb a nabídky výrobků kompenzačních pomůcek pro neslyšící. Rozvojové aktivity sociálního podniku UNB, tedy nové aktivity v rámci tohoto projektu, jsou servis a instalace sluchadel, výroba audiologických tvarovek, ostatní výroba pomocí 3D tisku.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj stávajícího sociálního podniku (nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského podnikání) s vytvořením pěti (plus jedna) nových pracovních míst pro osoby se sluchovým postižením, které mají ztížený vstup na trh práce. Rozvojové aktivity zahrnují nové činnosti jako výrobu tvarovek do sluchadel, servis a opravy sluchadel, 3D tisk a další. Sociální cíle jsou v souladu s ekonomickými cíli, které jsou popsány ve finančním plánu. Cílem je také dosažení obratu a míry ziskovosti. Cílem projektu je i nadále dokázat, že UNB SP může být modelovým úspěšným podnikem naplňující principy sociálního podnikání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.