Klasifikace sluchových vad

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)

1140