Naplňování principu sociálního podnikání

Společnost vykonává svou podnikatelskou činnost jako sociální podnik naplněním těchto principů sociálního podnikání:


Název principu


Rozpoznávací znak

Společensky
prospěšný cíl

podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech

Sociální
prospěch

podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců 


podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob  


zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku 

Ekonomický
prospěch

alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů 


manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi


tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

Environmentální
prospěch

podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi

Místní
prospěch

podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby


podnik přednostně využívá místní zdroje:

 a) zaměstnává místní obyvatele,
 b) nakupuje od místních dodavatelů


podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry