Bezbariérovost

Bezbariérová divadla


Mahenovo divadlo v Brně

Uživatelé sluchadel ocení informaci, kde se nachází indukční smyčka v Mahenově divadle. 

2526
 

Divadelní představení mohou být pro neslyšící diváky nezapomenutelným zážitkem. U představení nastudovaném v cizím jazyce, mohou diváci sledovat titulky v českém jazyce na velkém panelu umístěném nad jevištěm. 


Janáčkovo divadlo v Brně

Spíše pro lehce nedoslýchavé návštěvníky Janáčkova divadla je možné využít sluchátek pro infračervený přenos signálu. 

 2525

Divadelní představení mohou být pro neslyšící diváky nezapomenutelným zážitkem. U představení nastudovaném v cizím jazyce, mohou diváci sledovat titulky v českém jazyce na velkém panelu umístěném nad jevištěm. 

 

Bezbariérová policieBezbariérovost Městské policie Brno

Nedoslýchaví návštěvníci prostor Městské policie Brno mohou využívat funkce indukčních smyček, které jsou  zde nainstalované:

2528
 

Poradenské centrum MP Brno, Křenová 4

2529
 

Projednávání přestupků MP Brno, Křenová 4, 1.patro

2530

Ředitelství MP Brno, Štefáníkova 112/43

Bezbariérová doprava


Bezbariérovost Student Agency

Student Agency má na svých pobočkách RegioJetu v Praze - Hlavním nádraží, Pardubicích, Olomouci, Ostravě - Svinově, Ostravě, Havířově a Žilině umístěny indukční smyčky pro své nedoslýchavé zákazníky.

2531

Naše záběry jsou z pobočky RegioJetu v Pardubicích.

2532

Pohled na zákaznické centrum. Vpravo dole na stole je indukční smyčka.

2533
 

Pohled na zákaznické centrum. Vpravo dole na stole je indukční smyčka.