0
0 Kč
Menu

Ztrácíte sluch?


ÚVOD

Ztrácíte sluch

Pokud jste zcela hluší nebo máte obavy o svůj sluch, vy nebo vaši blízcí, kolegové či přátelé se zajímáte o to jak zlepšit své slyšení, přečtěte si prosím tyto texty. Poskytnou vám praktické rady a informace, které potřebujete a které vás zajímají.  Ztráta či zhoršení sluchu je vždy velkým osobním problémem, ale věřte, že není problémem neřešitelným.

Pomůžeme a nasměřujeme vás při řešení vašeho problému se sluchem tak, aby vaše nejistota jak postupovat zcela zmizela. Dozvíte se zde jak se o svůj sluch starat, jak předcházet poruchám sluchu, jak si svůj sluch kontrolovat a jak postupovat pokud vám začne slábnout. Poskytneme vám odborné poradenství jak ztrátu sluchu kompenzovat po stránce technické i sociální, poradíme vám jak postupovat při vyšetření a jak si nejlépe vybrat sluchadlo nebo sluchadla.


PÉČE O SLUCH

Nikdy není pozdě se začít starat o kvalitu svého sluchu, stejně jako není nikdy dost brzo. Klidně můžete začít tím, že si zkusíte online test kvality svého sluchu, a pokud si nejste jistí, jak na tom jste, přijďte k nám na preventivní kontrolu. Celý proces zabere jen pár minut, ale těch pár minut vám může zlepšit kvalitu vašeho života na mnoho dalších let. Poradíme vám jak váš sluch ochránit v hlučném prostředí a neztratit při tom schopnost komunikace s okolím.

 

CO DĚLAT KDYŽ MÁME PODEZŘENÍ, ŽE ZTRÁCÍME SLUCH?

Už podezření, že váš sluch není tak ostrý jako  býval, je věcí znepokující, potvrzení tohoto stavu může být až deprimující. Naštěstí je kolem vás dost lidí, kteří jsou schopni vám poskytnout informace, zodpovědět vaše dotazy a poskytnout podporu v této nepříjemné záležitosti a tím vám pomoci celý problém lépe zvládnout. V prvním případě je nutné zkontrolovat, zda váš sluch je opravdu v nepořádku, což lze snadno provést bez velkého čekání u lékaře například v naší provozovně.

Ztrácíte sluch

 

JAK POZNAT, ŽE VÁŠ SLUCH NENÍ V POŘÁDKU?

- Máte pocit, že lidé poslední dobou začínají nějak „huhňat“. Špatně rozumíte i lidem, se kterými jste si dříve v pohodě poklábosili i v hlučné restauraci, máte problém porozumět filmům v televizi, lidé i z vašeho nejbližšího okolí vám musí často opakovat to, co vám před chvílí říkali, patrné je to zvláště když na vás promluví děti nebo mladiství.
- Ve skupině lidí máte problém udržet krok s konverzací, protože se jednoduše v komunikaci ostatních „ztratíte“ kvůli přeslechu významu slov a vět, nebo chvilkového neporozumění řečeného děje.
- Delší poslech řeči vás unavuje, protože musíte více „napínat“ uši, abyste porozuměli vysloveným slovům. Následuje výpadek pozornosti, při kterém máte pocit, že sledujete děj filmu v neznámé řeči.
- Přestáváte slyšet zvonění domácího zvonku, zvonění vašeho mobilu, telefonování v hlučnějším prostředí je opakovaně ztížené, protože neslyšíte, co vám volající říká.
- Rodinní příslušníci, nebo i sousedi se na vás zlobí, protože pouštíte televize pro ně nesnesitelně hlasitě a to i ve večerních hodinách a tím rušíte jejich večerní pohodu nebo i noční odpočinek.
- Stává se vám, že například při příchodu z diskoték nebo po pracovním pobytu v obzvlášť hlasitém prostředí máte hučení v uších, zvoní vám v hlavě zvony, nebo slyšíte jiné často nepříjemné zvuky, které ale ve skutečnosti vůbec neexistují a slyšíte je pouze vy.
- Časem si uvědomíte, že vaše nejčastější vyslovované fráze jsou „Co prosím?“, „Co jste říkal?“, „Můžete to prosím zopakovat?“ apod. Pokud si to neuvědomíte vy, upozorní vás na to vaše okolí.

 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY ZTRÁTY SLUCHU?

Nejčastější příčinou zhoršeného sluchu je vyšší věk. 70% lidí ve věku nad 70 let má nějaký stupeň ztráty sluchu, nicméně lékaři již delší dobu varují před trendem, kdy každá další generace má v produktivním věku horší sluch než generace předchozí. Stále častěji se objevují v audiologických centrech mladí lidé a lidé ve zralém věku, kteří mají sluch ve stavu, který by měli mít až dlouho po šedesátce. Je to způsobené mnoha faktory – za zhoršený sluch mohou nemoci, úrazy pracovní nebo sportovní, negativní genetické předpoklady, rodové dispozice, ale také nadměrné používání léků, návykových látek a dlouhotrvající pobyt v hlučném prostředí. Nastávající matky by měly být například opatrné při neuváženém používání antibiotik, které jsou velkým rizikem pro sluch vyvíjejícího se plodu.

Ztrácíte sluch
Zpěvák AC/DC Brian Johnson


JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ SLUCHU?

Ať je důvod ztráty sluchu jakýkoliv, obvodní lékař pacienta nejspíš odešle na některého specializovaného audiologického centra, ORL kliniky tedy k lékaři se specializací léčby poruch v oblasti uší, nosu a krku. Lékař vyslechne, co pacienta trápí, položí mu několik otázek, aby si upřesnil, na co se má konkrétně zaměřit. Následuje vyšetření zevních zvukovodů, často i nosu a krku, aby se ujistil, že v těchto místech není nic, co by mohlo zapříčinit zhoršení sluchu. Pro zjištění, které frekvence pacient neslyší, se někdy používají ladičky, které lékař rozezní dotykem nehtu a pak je přiloží k uchu pacienta. Lékař postupně vyzkouší ladičky s různou tóninou, aby orientačně zjistil, které tóny pacient neslyší. Nejčastější je však vyšetření na audiometru. Pacient si sedne do zvukově izolované kabiny, kde jsou mu na uši umístěny náhlavní sluchátka. Vždy postupně do jednoho a pak do druhého ucha jsou mu pouštěny tóny o různých frekvencích a hlasitosti. Ve chvíli, kdy je pacient uslyší, potvrdí tento fakt stisknutím tlačítka. Stisk tlačítka zaznamená zdravotní sestra obsluhující audiometr do grafu, ve kterém jsou zaznamenány slyšené frekvence v Hz a intenzita zvuků v decibelech (dB). Podle tvaru grafu lze poznat, v které části ucha má pacient problém, tedy jestli se jedná střední nebo vnitřní ucho, který část ucha je postižena a v jakém rozsahu. Podle toho lékař navrhne léčbu, popřípadě doporučí typ sluchadla, které by měl pacient nosit.

 

JSTE SI JISTÍ, ŽE NEPOTŘEBUJETE SLUCHADLO?

Až jeden člověk z deseti lidí by měl v ČR nosit sluchadlo, jenže spousta lidí to neví, anebo to ví a zanedbávají svůj stav. Zhoršený sluch bagatelizují jako něco co přichází s věkem, popřípadě svou nedoslýchavost popírají, nebo dokonce svádí na špatnou výslovnost lidí v okolí. Přitom se jedná o vážnou věc: věkem, nemocí nebo vnějšími vlivy se sluch zhoršuje a pozdější adaptace na sluchadlo je záležitost dlouhá a někdy i nepříjemná. Člověk, který zapomněl, jak kdysi původně slyšel svůj vlastní hlas, kroky v okolí, šumění deště, nárazy větru, hlasy dětí se najednou se sluchadlem těchto zvuků děsí a musí se je naučit znovu slyšet a také je odlišit od běžné řeči. A to není jednoduchý a ani krátký proces. Nicméně ten kdo se s tím popere, bývá odměněn zlepšenou kvalitou života, novou sebedůvěrou a schopností lépe komunikovat se svým okolím.

 

STRUČNĚ O SLUCHADLECH

Sluchadlo je malé elektronické zařízení, které je schopno zachytit zvuky z vašeho okolí, analogově nebo digitálně je zpracovat a předat je do vašeho vnějšího zvukovodu v takové formě, aby co nejlépe pokryla ztrátu sluchu, která je patrná z křivky audiogramu konkrétního nedoslýchavého člověka. Z toho je patrné, že každé sluchadlo je zvukově nastavováno individuálně pro konkrétní osobu, protože každý nedoslýchavý člověk má jinou ztrátu sluchu. Výběr a nastavení sluchadla je tedy podstatně složitější a náročnější záležitost než je třeba korekce zraku pomocí brýlí. Sluchadla vyrábí mnoho firem a je jich velké množství typů a druhů. Jsou sluchadla pro děti i dospělé, sluchadla závěsná, nitroušní, digitální, analogová, sluchadla brýlová, krabičková atd. V ordinacích ušních lékařů se dnes již prakticky nesetkáte se sluchadly analogovými, které se nastavují pomocí malých šroubků a zvuky v podobě elektronických signálů pouze zesilují. V nabídce těchto ordinací se vyskytují již jen sluchadla digitální, které se nastavují při napojení na počítač a specializovaný software a samy pro zpracování zvuků používají svůj vlastní miniaturní počítač - mikroprocesor.  Do útrob těchto sluchadel, které často nemají žádné mechanické korekční součástky, se díky moderní elektronice vejde vysoce sofistikované zapojení včetně procesoru a vstupních a výstupních obvodů řízených specializovaným programem. Výsledkem je vysoká kvalita zvuku, velké množství programů pro různé situace, do kterých se člověk dostává během nošení sluchadla (pracovní činnost, sportovní zápas, koncert, hluk ulice atd.) a v neposlední době i miniaturizace sluchadel do velikostí, která byla ještě před pár lety prakticky nemožnou fikcí. Dnešní sluchadla mají dálkové ovládání, rychlou reakci na změnu intenzity zvuku, několik mikrofonů, jsou schopné odolávat vodě, jsou vybavené BlueTooth technologií pro snadné telefonování přes mobil a dalšími technickými kouzly.

 

ZKRATKY POUŽÍVANÉ V SOUVISLOSTI SE SLUCHADLY:

BTE - sluchadla pro zavěšení za ucho. Zvuky zpracované v tělese sluchadla jsou do ucha vedeny přes hadičku, na jejímž konci je nejčastěji tzv. tvarovka, která přesně padne do záhybů vnějšího ucha.  Tvarovka (oliva) se může lišit materiálem i provedením v závislosti na požadavky nositele sluchadla i typu vybraného přístroje. Rozsah použití je od malých ztrát sluchu až po ty nejtěžší.

RITE -  opět se jedná o závěsné sluchadlo, ale reproduktor je uložen v pouzdře na konci tenké hadičky. Pouzdro má tvar zvukovodu a tedy do něho přesně zapadne. Oddělením reproduktoru od tělesa sluchadla se docílilo výrazného zmenšení tělesa sluchadla. Sluchadlo už nevisí na háku za uchem, ale na tenké hadičce, ve které je drátové vedení spojující reproduktor s tělesem sluchadla. Tento typ sluchadel má opět širokou možnost použití, nevhodné jsou pouze osoby s velkou tvorbou ušního mazu.

ITE - sluchadlo s uložením ve vnějším uchu. Celá elektronika sluchadla je uložena ve speciálním pouzdře, které přesně kopíruje začátek zvukovodu a okraj ucha kolem něho. Sluchadlo proto v uchu pevně drží a je jen málo viditelné. Vhodné je pro menší a středně těžké ztráty. Tato sluchadla mají větší nároky na pohyblivost prstů, nejsou tedy vhodná například pro osoby s artrózou ruky, protože vsouvání a vysouvání sluchadla by pro ně bylo příliš obtížné.

CIC – sluchadla s umístěním hluboko v ušním kanálku. Z ucha se vytahují pomocí krátkého nylonového vlasce.  Nasazují se hlavně u lehkých sluchových ztrát.

 

Ztrácíte sluch

 

V ČEM VÁM MŮŽE SLUCHADLO POMOCI?

- Uslyšíte zvuky, které jste už dávno neslyšeli. Zvuky přírody, tikot hodin, řeč dětí, to je jen malý výčet toho z čeho se můžete opět těšit. Některé zvuky vám pomohou vybavit si hezké chvíle ve vašem životě, hudbu budete prožívat mnohem intenzívněji, protože ji uslyšíte v plnější bohatosti tónů.
- Konverzace s přáteli pro vás bude mnohem snazší, pracovní porady méně stresující, návštěvy kulturních vystoupení více obohacující, studijní a vzdělávací aktivity vám přinesou více poznatků.
- Poté, co se používání sluchadel pro vás stane naprosto běžnou součástí života stejně jako je pro spoustu lidí běžné používání brýlí, budete více sebevědomější doma i ve společnosti a život pro vás bude o hodně snazší v porovnání s dobou, kdy jste sluchadlo, nebo sluchadla nenosili.