AKCE: Zdarma kniha "Po stopách brněnských neslyšících" při nákupu zboží nad 5000,- Kč.

B2B

UNB poradenství pro veřejnost


Již přes 24 let informujeme o správném využití kompenzačních a komunikačních pomůcek pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé osoby.

Poskytujeme poradenství ve vzdělávání, zaměstnání v domácnosti a volném čase, Naše služby využívají architekti při návrhu nových objektů a míst pro lepší srozumitelnost mluveného slova, Poradíme pracovníkům na Úřadu práce, elektrotechnikům instalující asistenční pomůcky, VŠ centrům poskytující vzdělání studentům s postižením sluchu, organizacím poskytující služby svým členům spolků  nebo v domovech pro seniory a Domovech s pečovatelskou službou již přes 24 let.

Naším cílem je individuální přístup ke klientům, prvouživatelům sluchadel, to pak vede k nezávislému životu v domácnosti aniž by narušovali chod ostatních členů v domácnosti. Poradenství poskytujeme i ve znakovém jazyce, i s tlumočníkem znakového jazyka,

Kompenzační pomůcky testujeme a srovnáváme jejich funkce.

Vaši návštěvníci kulturních akcí budou budou mít větší požitek ze zvuku, získejte nový okruh klientů.


Záleží nám na tom, abyste se jste se naučili používat komunikační pomůcky co nejlépe.