Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

Máte nárok na příspěvek na kompenzační pomůcku ?

celý článek