0
0 Kč
Menu

Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

Máte nárok na příspěvek na kompenzační pomůcku ?

od r.2018 by měl být postup pro vyřízení pomůcky snašší

odkaz: www.novinky.cz

Seznam rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Od 1. 1. 2012 je možné požádat o příspěvky jen na tyto kompenzační pomůcky


- signalizace bytového / domovního zvonku, včetně instalace

- signalizace pláče dítěte, včetně instalace

- speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu      

  umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči

- individuální indukční smyčka

- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení

- signalizace telefonního zvonění

- telefonní zesilovač

- elektronická orientační pomůcka, komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

Od 1.1.2012 vyřizuje příspěvky Úřad práce ČR

Příspěvek dostanou osoby, pokud je jejich příjem nižší než osminásobek životního minima.

Jestli máte, nebo nemáte nárok na příspěvek, Vám řeknou na Úřadu práce ČR.
Pokud máte nárok na příspěvek, spoluúčast bude ale vždy 10% z ceny pomůcky.
Nejméně však 1000 Kč.

Například:

1) Světelná signalizace zvonku, telefonu, klepadlo, vibrační díl,  instalace - stojí 25 500 Kč.
Z toho 10% musí neslyšící doplatit sám. To je 2550 Kč. Ne jak bylo 100% příspěvek, a celé zdarma.

2) Pomůcka pro poslech televize - cena 4 650 Kč. Z toho 10% je 465 Kč.
Osoba ale zaplatí spoluúčast 1000 Kč., protože zákon říká, že osoba musí zaplatit minimálně 1000 Kč ze svého.

Od r.2012 jsou zrušeny příspěvky na:

- Světelný nebo vibrační budík
- Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti
- Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace (osobní počítač, pager, mobilní telefon,...)
- Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení
- Telefonní přístroj se zesílením zvuku
- Fax
- Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax
- Videorekordér
- Televize s teletextem
- Doplnění televizoru o dekodér teletextu
- Přístroj k nácviku slyšení 

 

Soubor ke stažení PDF:

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Soubor ke stažení PDF o příspěvek:

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku